1 (edited by cai.nilsson 2013-12-05 17:04:18)

Topic: Produkter visas inte kommer felmeddelande

Hej, jag har precis installerat shopen och har ett litet problem. När jag klickar på en produkt så får jag ett felmedelande

"Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, admin@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log."

Vad kan felet bero på när jag kör localhost med Wamp.

Vill ju testa alla funktioner innan jag kör skarpt.

"Jag fann själv vad felet berodde på, jag använder WAMP server lokalt där måste man under Apache modules aktivera "rewrite_module" för att det ska fungera" På webservern var man tvungen att kommentera bort i catalog .htacces filens första två rader såhär "#Options +FollowSymLinks" och "#Options +Indexes" töm sedan cacheminnet i webläsaren så ska det gå. Detta gäller hos one.com där dessa redan är aktiverade. Jag gjorde likadant med .htacces filen i vendor catalogen.

Mvh Thomas