Topic: problem med att ladda upp bilder

Jag håller på att uppdatera min katalog med lite nya produkter, och när jag kommer till att ladda upp bilder så fungerar inte det. Jag får detta felmeddelande:
Fel
Kunde inte skriva till mappen prodimg! Kontrollera rättigheter!

Men när jag kontrollerar rättigheterna i Filezilla är de 777 på prodimg. Jag har one.com som webbhotell, och det har ju fungerat tidigare. Någon mer som har detta problem?