1 (edited by pcpro 2013-02-18 14:21:53)

Topic: Hur får man Sverige om default land i beställningsformuläret ?

Hur får man Sverige som default land i beställningsformuläret ?

Eller går det att ta bort valet så det alltid är Sverige ?